Liên hệ

Hiếu Food Shop
  • Địa chỉ: 55 Đường 1, KP1, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
  • Số điện thoại: 0989.870.284 - 0762.332.448
  • Email: hieufoodsshop@gmail.com
  • Hiếu Food Shop